Bagi mengurus dan melancarkan transaksi urus niaga anda, “Merchant Dashboard” memberikan kemudahan di hujung jari anda.

Hanya dengan kemudahan penukaran profil di Touch ‘n Go eWallet anda, “Merchant Dashboard” membolehkan anda:

  • Tukar antara profil pengguna dan rakan niaga
  • Tetapkan sehingga 3 staf di setiap cawangan untuk menerima pemberitahuan penjualan
  • Terima laporan penyelesaian harian
  • Pantau transaksi dan prestasi setiap cawangan
  • Semak laporan jualan sehingga 90 hari yang lepas

Cara untuk memanfaatkan fungsi Merchant Dashboard

Ia adalah penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda.
Aktifkan sekarang.

Makluman jualan segera

Dengan penukaran dari profil pengguna ke rakan niaga, anda akan menerima notifikasi penjualan melalui aplikasi, yang membolehkan anda untuk pantau semua transaksi dengan mudah dari satu tempat.

Image

Langkah 1

Tekan ikon profil anda

Image

Langkah 2

 Tekan paparan “Merchant Dashboard

Image

Langkah 3

 Masukkan no. PIN eWallet

Image

Langkah 4

 Uruskan perniagaan anda

*Sebaik sahaja merchant dashboard diaktifkan, Pemilik perniagaan tidak lagi akan menerima SMS notifikasi.

Pengurusan pentadbiran

Tetapkan sehingga 3 staf untuk menerima notifikasi dan menguruskan aktiviti penjualan di cawangan yang ditetapkan

Image

Langkah 1

Tekan ikon “Profile” anda dan pilih “Account Settings

Image

Langkah 2

Pilih cawangan

Image

Langkah 3

 Tetapkan staf anda dengan memasukkan nombor telefon bimbit.

*Untuk menetapkan nombor telefon bimbit staff ke setiap cawangan, nombor telefon staff mesti berdaftar sebagai pengguna Touch ‘n Go eWallet

Lihat transaksi dan rekod penjualan

Semua urus niaga penjualan dari semua outlet boleh disemak oleh pemilik perniagaan.
Rekod penjualan boleh disemak sehingga 90 hari.

Image

Langkah 1

Tekan ikon “Transactions

Image

Langkah 2

 Tarik ke bawah untuk mengemas kini atau pilih tarikh dari menu lungsur

Image

Langkah 3

 Pilih tarikh untuk disemak

Image

Langkah 4

 Lihat maklumat transaksi

* Staf boleh menyemak urus niaga di cawangan yang ditugaskan

* Hanya pemilik perniagaan dapat melihat rekod penjualan di semua cawangan

Laporan penyelesaian harian

Laporan transaksi akan disediakan secara automatik pada akhir setiap hari. Pemilik perniagaan akan menerima notifikasi apabila laporan sedia untuk disemak.

Image

Langkah 1

Dari “Transactions”, klik butang “Settlement

Image

Langkah 2

 Tekan “Email

Image

Langkah 3

 Tekan "Send" supaya laporan (Excel) dihantar ke alamat e-mel berdaftar anda

Image

Langkah 4

 Laporan berjaya dihantar

Nota: Jika anda ingin laporan penyelesaian dihantar ke alamat e-mel yang lain, klik "Contact support" untuk mengedit.

Kami gembira untuk membantu perkembangan perniagaan anda.

Hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.

Image

Bantuan Pedagang
03-5022 3888

Waktu Operasi
7.00 pagi hingga 10.00 malam
Setiap hari termasuk cuti umum