CHUAH SATAY

Sri Pelangi, 1-G-12 Jalan Bukom 10150 Georgetown | Penang
CHUAH SATAY Branches

  • Sri Pelangi, 1-G-12 Jalan Bukom 10150 Georgetown | Penang