ZHISIAN JAPANESE RESTAURANT

22, Jalan Molek 2/1, Taman Molek | Johor
ZHISIAN JAPANESE RESTAURANT Branches

  • 22, Jalan Molek 2/1, Taman Molek | Johor

    Navigate